Formål

Motionscykelløbet Blomsterløbet arrangeres af Lions-klubberne i Ganløse/Allerød i samarbejde med Motionscykelløbet Bastrup Sø Rundt.

Formålet med løbet er flerstrenget. For det første ønsker Lions at skaffe midler til den humanitære støtte, som ydes Lokalt, Nationalt og Internationalt. For det andet, at sætte fokus på sundhed blandt den lokale befolkning, uanset om man er rimelig aktiv på en cykel eller først skal til at støve den af.
 
Formålet med Bastrup Sø Rundt, er at tilvejebringe økonomiske midler til gavn for det frivillige arbejde med børn og unge.
 
 

Blomsterløbet arrangeres af Lions Allerød og Lions Ganløse i samarbejde med Bastrup Sø Rundt